تالاب بختگان در استان‌ فارس یکی از زیستگاه‌های اصلی جوجه‌آوری فلامینگوهاست که دهه‌های گذشته با احداث سه سد در حوضه آبریز آن، دیگر آبی نمانده تا به این تالاب برسد.