رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا درباره سرمایه گذاری در شرکت های هرمی هشدار داد و گفت: این شرکت ها مجوزی برای فعالیت ندارند و نباید به آن ها اعتماد کرد.