رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی و مناسب‌سازی کشور گفت: سازمان های دولتی بیش از ۶۰ درصد و فضاهای شهری بیش از ۳۸ درصد مناسب‌ سازی شده‌اند.