معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از پیگیری فوق‌العاده ویژه برای مشاغل آموزشی خبر داد.