به گفته رئیس پلیس فتای پایتخت، فروش هرگونه دارو در فضای مجازی ممنوع و قابل پیگیرد قانونی است.