عکسواره حسینی «جان من است او» با توجه به اهمیت رسانه و تأثیر زبان هنر در درک برکات حسینی ماه‌های محرّم و صفر در چهره و صورت شهر برگزار می‌شود.