فرمانده ناجا گفته است: «زمانی که حادثه برای اتوبوس خبرنگاران و سربازان رخ داد دستور ویژه به رییس پلیس راهور ناجا داده شد تا این موضوع مورد پیگیری قرار بگیرد.»