یک روانشناس گفت: تغییرات اجتماعی و مقاومت در برابر اصلاحات فردی سبب می‌شود، زوج ها پس از گذشت سال‌ها و با کهنه شدن مشکلات دیگر توان ادامه دادن زندگی مشترک را نداشته باشند.