زمانی که والدین متوجه می‌شوند که فرزندشان دچار اعتیاد شده، شدت، زمان و میزان درگیری فرد با اعتیاد اولین موضوع است.