مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف گفت: براساس فرمایش رهبر انقلاب، دو سال است که مراکز افق (اجتماعی، فرهنگی و قرآنی) را در بقاع متبرکه و امامزادگان کشور راه‌اندازی کرده ایم.