رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از اجرای ششمین مرحله از طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگیری 844 متهم خبر داد.