از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۶ هزار معتاد متجاهر غربالگری شده و توسط بهزیستی جانمایی و پذیرش شده‌اند.