مردم برای ضد عفونی کردن سطوح الکل صنعتی استفاده نکنند چرا که باعث آسیب به پوست می‌شود.