شهردار منطقه 11 تهران گفت: با فرا رسیدن فصل جوانه زنی درختان و جریان شیره نباتی، عملیات هرس و بازپیرایی بیش از 24هزار درخت در معابر و بوستان های این منطقه به پایان رسید.