یک کارشناس حوزه رسانه در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، شکل‌گیریِ نظرسنجی‌های مردمی درباره برنامه‌های مناسبتی صداوسیما را ضروری دانست.