ذرات ریز و سبک پلاستیک ها می توانند برای مدت طولانی روی سطح دریا شناور باشند، سطح دریا غنی از ترکیبات ‏شیمیایی است که توسط موجودات دریایی در زیر دریا تولید می شود.