قائم مقام معاون تحقیقات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اختصاص رتبه بیست و دوم جهانی تولید علم اورولوژی به کشورمان خبر داد.