علائم دیابت در کودکان و بزرگسالان فرقی ندارد و یکی است؛ چیزی که در دیابت مهم است لاغر شدن به همراه پُرنوشی، پُر ادراری و پرخوری است.