مدیر عامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت:  17 جایگاه ثابت و موقت با کمک شهرداران مناطق و همچنین با حضور ۱۶۰ دامپزشک در سطح شهر تهران ایجاد شده است.