«مراکز سه‌گانه عرضه بهداشتی دام این سازمان در روزهای پنج‌شنبه ششم، جمعه هفتم و شنبه هشتم شهریور مصادف با روز تاسوعا از 7 صبح تا 8 شب یک‌سره باز است»