رئیس ستاد مرکزی طرح اطعام مهدوی ، از همکاری ۸۰ هزار نیروی جهادی و داوطلب در طبخ و توزیع و اطعام نیازمندان خبر داد و گفت: نیمی از این افراد فعالان مراکز نیکوکاری و مابقی نیروهای بسیجی، جهادی و مردمی ...