مدیر عامل بنیاد برکت از اجرای طرح های اشتغال زایی در 12 هزار روستای کشور خبر داد و گفت: در سال جاری 270 هزار شغل ایجاد خواهیم کرد.