رییس پلیس پایتخت از افزایش یک ساعته زمان پایان کار صنوف در اسفندماه خبر داد.