نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای تاکید کردند که تولید محصولات فرهنگی به طور خاص نوشت افزار امری حیاتی برای کشور تلقی می‌شود.