برخلاف تصور عموم، مطالعه و درس خواندن نیاز بدن به انرژی را افزایش نمی‌دهد،بنابراین استفاده بیش از حد از مواد غذایی شیرین و پرچرب در طول دوران امتحانات نه تنها مفید نیست، بلکه باعث افزایش وزن می شود.