معاون تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا از ‌اجرای برنامه‌های قرآنی با شیوه جدید و ابتکاری در ناجا خبر داد.