یکی از موارد تغذیه ای که قبل و بعد از واکسیناسیون علیه کرونا باید رعایت کنید، مصرف آب و مایعات فراوان است، مقدار زیادی آب و مایعات بنوشید.