گرده افشانی گیاهان در فصل‌های بهار و پائیز بیشتر از سایر فصل ها است و از این رو بیمارانی که زمینه ارثی آلرژی دارند، علائمشان در این فصل‌ها بیشتر ظاهر می‌شود.