انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در سامانه شاد برگزار می‌شود و بر این اساس افزونه این انتخابات به اپلیکشن «شاد» اضافه‌ شده است.