معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی مدارس سراسر کشور در ۶ آبان ماه به‌صورت الکترونیکی خبر داد.