ساعت هشت شب پنجشنبه هفته گذشته بود که خبری به سامانه ۱۱۰ پلیسی واصل شد مبنی بر اینکه یک فقره تیراندازی در محدوده این کلانتری رخ داده است.