دیوار نگاره شهید محسن فخری زاده دانشمند برجسته دفاعی و هسته‌ای کشور به منظور زنده نگاه داشتن یاد این شهید والامقام با حضور شهردار منطقه یک تهران و فرزند معزز آن شهید در شمال تهران رونمایی شد.