نصب پلاک معابر به نام شهدا با هدف زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهیدان والامقام و ارج نهادن به مقام شامخ آنان انجام می‌شود و در همین راستا در آیینی تابلوی نام مقدس این شهید والامقام بر سر معبر ۴/۴۲ این ...