شهردار منطقه ۲ تهران گفت: 56 پروژه شهری منطقه ای و محله ای درقالب 32 عنوان با هدف ارتقای زیست شهری احداث و آماده بهره برداری شد.