معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 2 تهران از تهیه و تدوین اطلس شهری کودکان و نوجوانان به منظور دستیابی به برنامه های توسعه ای شهردوستدار کودک خبرداد.