تعداد ۱۳۰ هزار شناسه ملی موقوفات کشور که از گذشته دارای مشکل بودند، در ۶ ماهه سال جاری معتبر شده‌اند و شناسه‌های ملی جدید هم به‌ صورت برخط و آنلاین امکان اخذ دارند.