پخش تیزر های تصویری «رادیو اربعین» ، «شعار اربعین ۹۹» ، اجرای گروه هم آوایی «صفیر عشق» و نماهنگ های دیدنی بخش هایی از برنامه های پیش بینی شده در این مراسم است.