سازمان اوقاف برای ترویج شعائر حسینی و حمایت از روضه‌های خانگی ، کتیبه‌ای را با شعار «این خانه عزادار حسین است» تولید کرده که دارای تخفیف ۱۰۰ درصدی برای خریداران بوده است.