مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران از تخفیف شهردارتهران به  تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.