فضای مجازی توسط پلیس فتا به صورت مستمر رصد خواهد شد و با افرادی که اقدام به انتشار اخبار و مطالب کذب می کنند برخورد خواهد شد.