امدادرسانی‌های لازم به 520 نفر از افراد تحت‌تاثیر حوادث جوی ارائه و 73 تن نیز اسکان اضطراری داده شدند.