برای بزرگداشت و تکریم درگذشتگان ناشی از بیماری کرونا و ابراز همدردی با بازماندگان آنها، مراسم "سوگ آنلاین" برگزار شد.