مجموعه شهربانوی بوستان بزرگ ولایت در دومین سال متوالی میزبان بانوان در ویژه برنامه «زیر آسمان روضه» است.