سوگواره آواها و نواها با عنوان «نی ناله» به مناسبت ماه‌ محرم، توسط مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۵ برگزار می‌شود.