علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه می‌توانند فایل متن کتاب و سؤالات را دانلود و در یک یا هر سه بخش مسابقه شرکت کنند.