آتش سوزی، گم شدن، دزدیده شدن یا بسیاری اتفاقات دیگر از جمله عواملی هستند که منجر به گم‌ شدن سند یا از بین رفتن آن می‌شوند.