آیین نکوداشت فرهنگ پهلوانی با حضور تعدادی از چهره های ورزشی و هنری، خیرین،  دبیران شورایاری محلات و مدیران شهری منطقه 13 تهران در زورخانه سرای محله اشراقی برگزار شد.