عموم‌ دختران ساکن در این منطقه در ۴ رده سنی تا تاریخ ۲۵ آذرماه می توانند سه عکس منتخب را با تلفن همراه خود به اینستاگرام مجموعه شهربانوی منطقه 7 ارسال کنند.