سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در بودجه سال آینده به دولت خبر داد.