« مجوز ادای فریضه حج و عمره از یکشنبه تنها برای کسانی صادر می‌شود که دو دز واکسن مورد تأیید سعودی را دریافت کرده باشند.»